Regulile clasificarii

Eroarea logică ce decurge din nerespectarea cestei reguli: eroarea clasificării incomplete. De exemplu: o clasificare a vertebratelor care ar . Clasificarea este operația și metoda logică prin care obiectele dintr-o mulțime dată sunt distribuite în submulțimi numite „clase” în funcție de asemănările și .

Clasificarea trebuie sa fie completa, sa nu lase rest. Clasificarea este o operatie logica prin care notiunile sunt ordonate si grupate dupa diferite criterii ,in diferite clase. Clasificarea este operatia logica prin care notiunile sau obiectele sunt grupate in baza. Corectitudinea in clasificare depinde de clasificarea a cinci reguli: 1. Definiţia şi clasificarea sunt două operaţiuni pe care orişice om le poate face.

Cine nu respectă regulile astea se trezeşte fie că a întreprins o operaţiune inutilă . Corectitudine în definire Corectitudinea în definire depinde de respectarea concomitentă a următoarelor condiţii sau reguli ce reflectă cerinţele principiilor . Pentru ca o clalasificarea să fie corecta,ea trebuie sa fie . Exemplu : vom grupa elevii unei clase (atentie! clasificarea nu este corecta logic). Regulile de clasificare realizata corect logic. Caracterizare generala Clasificarea reprezinta operatia de ordonare. Pentru a sti daca este corecta, trebuie sa verificam daca respecta anumite reguli. Clasificarea bazata pe reguli de asociere.

Clasificarea edentatiei dupa Kennedy Clasa I edentatie biterminala; . INTERVENłIA ÎN CAZUL ACCIDENTELOR ÎN CARE . Centrul de instruire a Colaboratorilor Vamali a fost gazda seminarului cu tema: „Clasificarea mărfurilor şi regulile de încadrare în . DIVIZIUNEA ŞI CLASIFICAREA Operaţia logică prin care. Realizaţi clasificarea următoarelor obiecte, precizând tipul clasificării şi criteriul utilizat pe. Una dintre regulile corectitudinii în clasificare precizează faptul că o . REGULILE PRINCIPALE DE INTERPRETARE A. Clasificarea mărfurilor în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova (în continuare – Nomenclator) se . Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România CAPITOLUL III: REGULI GENERALE PRIVIND .

loading...