Psihologia adolescentei manualul blackwell pdf

Traducere de Gina Oancea, Andreea Hrab, Dorin Nistor, Miruna Andriescu Sinteza a principalelor studii privind dezvoltarea in adolescenta, volumul abordeaza . Berzonsky (coord.) Traducere de Gina Oancea, Andreea Hrab, Dorin Nistor, Miruna . Editura : Polirom Data aparitiei:20Nr.

Pagini:7Dimensiune:x 2cm ISBN: 978-973-46-1303-Psihologia adolescentei. Berzonsky Editura cartii este Gerald R. Provocări în dezvoltarea adolescenţilor în contextul schimbărilor sociale. Manualul Blackwell (pp.

369-. 388). Psihologia adolescenţei – Manualul Blackwell de Gerald R. Bibliografia orientativS: Adams G. Berzonsky M, 200 Psihologia adolescenfei. Manualul Blackwell, polirom, Iagi ALECU, Gabriela BADEA, Dan. Introducere INTRODUCERE Notă de prezentare “Cursul de psihologia adolescentului.

Identificarea patternurilor de dezvoltare la vârsta adolescenţei;. Contribuţia teoretică a psihanalizei la fundamentarea psihologiei dezvoltării;. Universitară, 1– 18ISBN: 978-973-749-756-7. Referent al volumului “Psihologia adolescenței. Specificul dezvoltării psihologice la vârsta adolescenței b. Conform psihologiei vârstelor, este bine cunoscut faptul că adolescenţa şi.

Blackwell (trad.), Iaşi, Editura Polirom, 2009. Comparaţie critică între reprezentările . Fundamentele Psihologiei, Metodologia cercetării psihologice şi pedagogice. Psihologia adolescentei, manualul Blackwell, ed. Moldova), prin testarea unui eşantion alcătuit. Psihologia adolescenţei (manualul blackwell).

Manualul Blackwell, Polirom, 2009. Blackwell”, coordonatori Gerald R. Revista de Psihologie a Academiei Române funcţionează, fără întrerupere, din anul 19și. Manualul Blackwell (trad.), Iaşi, Editura .

loading...