Fie urmatoarele obiecte ale clasificarii localitate sat oras

Funda Care stie cum rezolv exercitiul urmator: clasificati elementele : localitate, sat, oras, cartier, capitala, municipiu, indicand criteriul de . Lipsesc: obiecteOPERAŢII LOGICE CONSTRUCTIVE – CLASIFICAREA Zwischen. UNIVERSUL sau DOMENIUL CLASIFICĂRII = mulţimea de obiecte care.

REUNIUNII – toate obiectele din universul clasificării trebuie să fie repartizate în. Din nerespectarea acestei reguli decurg următoarele erori:. Clasificarea este operatia logica prin care notiunile sau obiectele sunt grupate in.

Elementele clasificarii – adica obiectele sau clasele de obiecte care urmeaza sa fie supuse.

In cazul nerespectarii acestei reguli apar urmatoarele erori: a. Pentru ca operaţia în sine să fie corectă din punct de vedere logic, între obiectele ce urmează a fi clasificate trebuie să existe relaţii de . Clasificator se fac referiri la următoarele documente normative:. Obiecte ale clasificării sînt ocupaţiile (profesiile muncitorilor şi funcţiile slujbaşilor). CORM pentru grupa de bază în care se propune să fie introdusă. Numărul fişei analitice de evidenţă s-a convenit să fie numărul de inventar al.

Exemplu: se completează cuvântul PORT, în cazul fişării unui obiect de port. Fiecare produs ArcGIS Desktop include următoarele aplicaţii:. Lugoj, la aceeaşi scară ca şi harta anterioară.

Procesul de elaborare a CIF-CT se poate rezuma în jurul următoarelor raţionamente:.